Avaandmed on tasuta andmed, mis on kõigile antud vabalt kasutamiseks, taaskasutamiseks ja jagamiseks ning mida saab kasutada äriliste ja mittetulunduslike ettevõtmiste käivitamiseks, uuringute läbiviimiseks ja andmepõhiste otsuste tegemiseks.

ELNET Konsortsiumi strateegiline eesmärk on suurendada e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE, Eesti märksõnastikus EMS olevate andmete kättesaadavust ja arendada uusi teenuseid.

ELNETi avaandmete portaal pakub kõigile võimaluse ELNETi andmekogude avaandmeid kasutada.

ELNETi avaandmed on masinloetavad ning on kättesaadavad avatud vormingus.

Märkus: ELNET Konsortsium avaldab avaandmetena üksnes need andmed, millega kõik Konsortsiumi liikmed ja partnerid on nõustunud. Muude andmete kasutamiseks palume kontakteeruda iga raamatukoguga eraldi.